שמירה על תחרות הוגנת היא אתגר ב 2022

עורך דין הגבלים עסקיים ודיני תחרות – שמירה על היתכנותה של תחרות הוגנת ענף ההגבלים העסקיים בתחום המשפט עוסק בקידום התחרות העסקית בישראל, ואוסר תחרות לא הוגנת. ענף משפטי זה מוכר וידוע בכל העולם, בארה"ב הוא ידוע כ- Antitrust Law ובבריטניה כ- Competition Law. מטרתם של דיני הגבלים עסקיים היא להסיר מגבלות ומכשולים העומדים בדרכה