פוליטינט - ידיעות בנושאי בריאות, רפואה וחברה - ‫זכותי‬‎ - YouTube http://www.politinet.co.il/story.php?title=%E2%80%ABzkwty%E2%80%AC%E2%80%8E-youtube ערוץ ה- youtube הרישמי של זכותי - חברת מימוש זכויות רפואיות המובילה בישראל - סרטונים על חברה, עידכונים והצצה לדרך העבודה ולאנשים אחרי ההצלחה Sat, 30 Nov 2013 20:24:43 IST en