פוליטינט - ידיעות בנושאי בריאות, רפואה וחברה - הפסקת עישון – כמה פעמים ניסית להפסיק ולא הצלחת? http://www.politinet.co.il/story.php?title=-hpsqt-%D7%A2yjw%D7%9F-%E2%80%93-kmh-p%D7%A2my%D7%9D-nysyt-lhpsyq-wl%D7%90-hclht גמילה מעישון סיגריות קשה ומטרידה. לרבים אין את הכוחות אפילו לחשוב על זה אולם כולם יודעים כי העישון מסוכן לבריאות והיום גם עולה הרבה כסף. אם העובדה שתוחלת חיים של מעשנים נמוכה בכ-7 שנים משל אלו שאינם מעשנים לא מטרידה אתכם אז אולי ההיבט הכספי או הסירחון העז ישנו את דעתכם. בואו להפסיק את העישון! Fri, 31 May 2013 10:21:18 IDT en