פוליטינט - ידיעות בנושאי בריאות, רפואה וחברה - דעות- בלוג מחקר וידע בנושאי בריאות ורפואה http://www.politinet.co.il/story.php?title=d%D7%A2wt-blwg-mhqr-wyd%D7%A2-bnwj%D7%90y-bry%D7%90wt-wrpw%D7%90h אתר דעות מכיל מידע רב בנושאי בריאות רפואה ואיכות חיים. האתר מרכז מאמרים רבים הקשרוים לבריאותינו ולמחקרים והמלצות חדשות בתחומי הבריאות. מחפשים מידע ומאמרים ברפואה? הרשמו לאתר Thu, 12 Dec 2013 12:32:36 IST en