פוליטינט - ידיעות בנושאי בריאות, רפואה וחברה - מרפאות צבר - המתת חסד בישראל והכל על מחלת הסרטן http://www.politinet.co.il/story.php?title=mrp%D7%90wt-cbr-hmtt-hsd-byjr%D7%90l-whkl-%D7%A2l-mhlt-hsrt%D7%9F-1 מרפאות צבר הינה חברה פרטית המתמחה במתן שירותי רפואה מצוינים בקהילה. תחומי הרפואה בה אנו עוסקים מתמקדים בהקמה וניהול של מרפאות קהילתיות ובמתן שירותים פליאטיביים והוספיס בית לחולים סופניים. Fri, 17 May 2013 18:37:48 IDT en