פוליטינט - ידיעות בנושאי בריאות, רפואה וחברה - מומחים לקבלת חוות דעת רפואית http://www.politinet.co.il/story.php?title=mwmhy%D7%9D-lqblt-hwwt-d%D7%A2t-rpw%D7%90yt אם אתם ניגשים לוועדה רפואית, תובעים את חברת הביטוח או זקוקים למסמך רפואי מקצועי לכל מטרה עליכם לקבל חוות דעת רפואית. חוות דעת רפואית ניתנת על ידי רופא מומחה בתחום הרפואי הספציפי - כל המידע במרכז לחוו"ד רפואיות medicalopinion.org.il Fri, 21 Jun 2013 12:19:59 IDT en