פוליטינט - ידיעות בנושאי בריאות, רפואה וחברה - סדנאות טנטרה http://www.politinet.co.il/story.php?title=sdn%D7%90wt-tntrh מידע אודות מגוון סוגים של סדנאות טנטרה Mon, 18 Nov 2013 22:41:52 IST en